HELSINGIN LACROSSE SEURA SAI TUNNUSTUSTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄÄN

Helsingin Lacrosse Seura ry sai viime torstaina Helsingin Kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa kannustuspalkinnon vapaaehtoistyöstään Helsingin alueella. Tunnustuksen jakoi Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta. Helsingin 800 urheilu- ja liikuntajärjestön joukosta palkittiin vain kolme seuraa, joten palkinto on suuri kunnia seuralle. Helsingin apulaiskapunginjohtaja Pekka Saurin ja Neuvottelukunnan jäsen Kaj-Erik Frohlinin luovuttaman tunnustuksen kävivät vastaanottamassa seuran hallituksen puheenjohtaja Mika Wickström sekä pitkäaikainen hallituksen jäsen Elina Känkänen.

Helsingin Lacrosse Seura Ry kiittää Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukuntaa tunnustuksesta!