HELSINGIN LACROSSE SEURA SAI TUNNUSTUSTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄÄN

Helsingin Lacrosse Seura ry sai viime torstaina Helsingin Kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa kannustuspalkinnon vapaaehtoistyöstään Helsingin alueella. Tunnustuksen jakoi Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta. Helsingin 800 urheilu- ja liikuntajärjestön joukosta palkittiin vain kolme seuraa, joten palkinto on suuri kunnia seuralle. Helsingin apulaiskapunginjohtaja Pekka Saurin ja Neuvottelukunnan jäsen Kaj-Erik Frohlinin luovuttaman tunnustuksen kävivät vastaanottamassa seuran hallituksen puheenjohtaja Mika Wickström sekä pitkäaikainen hallituksen jäsen Elina Känkänen.

Helsingin Lacrosse Seura Ry kiittää Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukuntaa tunnustuksesta!

HELSINGIN LACROSSE SEURA SAI TUNNUSTUSTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄÄN